Presentkort / Gift Cards

 

PRESENTKORT :

Presentkort beställs via mail till: marias-jewellery@hotmail.com

Beställning ska innefatta summa,er adress och leverans önskemål. Faktura skickas sedan till er via E-mail och när fakturan är betald kan presentkortet skickas rekommenderat eller lämnas / hämtas ut.

Giltighetstid: 1 år från utskriftsdatum, endast giltigt tillsammans med vidhäftat numrerat kvitto.

GIFT CARDS :

Gift cards can be ordered by e-mailing: marias-jewellery@hotmail.com

Your order must contain the amount, your adress and wishes on delivery. An invoice will be sent to your by e-mail and when it is payed your Gift Card can be sent in a insured parcel or collected at my studio.

Period of validity: 1 year from print date, only valid with the numbered receipt attached.