FORMARGRUPPEN

Jag är medlem av Konsthantverkskooperativet  FORMARGRUPPEN :

Här under är exempel på smycken som finns till försäljning i Formargruppens butik

på Engelbrektsgatan 8 i Malmö.

För mer information om tex öppettider, se hemsidan: formargruppen.se

I am a member of the craftsmen cooperativ  FORMARGRUPPEN

The pictures I show below are examples of jewellery for sale at the Formargruppen shop

in Malmö, Sweden. it´s adress is Engelbrektsgatan 8.

For more information about openinghours, visit the website: formargruppen.se